Ontvang GRATIS AI SEO.

Kom meer te weten!

Wat is Noreferrer?

Noreferrer is een HTML-attribuut voor het verwijderen van alle verwijzingsinformatie die via een klik op een link wordt doorgegeven. Het attribuut wordt gebruikt om de oorsprong van een klik te verbergen. Op deze manier voorkomt het tracking en verbetert het de privacy en veiligheid van de bezoeker.

Het noreferrer-attribuut wordt aan het ankerelement toegevoegd <a> zoals hieronder weergegeven.

<a href="https://example.com" rel="noreferrer"&gt;Link naar een andere site</a>

Wanneer een link het noreferrer-attribuut bevat en een gebruiker erop klikt, weet de server van de doelwebsite niet waar de bezoeker vandaan komt.

🇳🇱 Nederlands