Ontvang GRATIS AI SEO.

Kom meer te weten!

Privacybeleid van Rank Math

Deze website verzamelt enkele persoonlijke gegevens van zijn gebruikers.

Dit document kan ter referentie worden afgedrukt met behulp van de printopdracht in de instellingen van elke browser.

Eigenaar en gegevensbeheerder

Bedrijfsnaam: ONE.COM INDIA PRIVATE LIMITED
Kantoor adres: Kantoor nr. 2, verdieping 5, toren A, gebouw. 9 DLF Cyber City Complex, Fase III, Haryana, Gurgaon, India, Pin: 122002

E-mailadres eigenaar: [email protected]

Soorten gegevens verzameld

Onder het soort gegevens dat deze Website zelf of door middel van derden verzamelt, vallen: Tracker; Gebruiksgegevens; Voornaam; achternaam; Bedrijfsnaam; e-mailadres; website; Gegevens die tijdens het gebruik van de dienst zijn gecommuniceerd; gebruikersnaam; verschillende soorten gegevens; unieke apparaat-ID's voor advertenties (bijvoorbeeld Google Advertiser ID of IDFA).

Volledige details over elk type verzamelde persoonlijke gegevens worden verstrekt in de speciale secties van dit privacybeleid of door specifieke uitlegteksten die voorafgaand aan de gegevensverzameling worden weergegeven.
Persoonlijke gegevens kunnen vrijelijk door de gebruiker worden verstrekt of, in het geval van gebruiksgegevens, automatisch worden verzameld bij het gebruik van deze website.
Tenzij anders aangegeven, zijn alle gegevens die door deze website worden gevraagd verplicht en het niet verstrekken van deze gegevens kan het voor deze website onmogelijk maken om haar diensten te verlenen. In gevallen waarin deze Website specifiek vermeldt dat sommige Gegevens niet verplicht zijn, staat het Gebruikers vrij om deze Gegevens niet mee te delen zonder gevolgen voor de beschikbaarheid of het functioneren van de Dienst.
Gebruikers die niet zeker weten welke Persoonsgegevens verplicht zijn, kunnen contact opnemen met de Eigenaar.
Elk gebruik van cookies – of van andere trackingtools – door deze website of door de eigenaren van diensten van derden die door deze website worden gebruikt, dient om de door de gebruiker gevraagde dienst te leveren, naast alle andere doeleinden die in dit document worden beschreven en in het Cookiebeleid, indien beschikbaar.

Gebruikers zijn verantwoordelijk voor alle Persoonsgegevens van derden die via deze Website worden verkregen, gepubliceerd of gedeeld en bevestigen dat zij de toestemming van de derde partij hebben om de Gegevens aan de Eigenaar te verstrekken.

Wijze en plaats van verwerking van de Gegevens

Verwerkingsmethoden

De Eigenaar neemt passende beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of ongeoorloofde vernietiging van de Gegevens te voorkomen.
De gegevensverwerking wordt uitgevoerd met behulp van computers en/of IT-tools, volgens organisatorische procedures en modi die strikt verband houden met de aangegeven doeleinden. Naast de Eigenaar kunnen de Gegevens in sommige gevallen ook toegankelijk zijn voor bepaalde soorten verantwoordelijke personen die betrokken zijn bij de werking van deze Website (administratie, verkoop, marketing, juridische zaken, systeembeheer) of externe partijen (zoals derde- partij technische dienstverleners, postvervoerders, hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus) die indien nodig door de Eigenaar zijn aangesteld als Gegevensverwerkers. De bijgewerkte lijst van deze partijen kan te allen tijde bij de Eigenaar worden opgevraagd.

Wettelijke basis van verwerking

De Eigenaar kan Persoonsgegevens met betrekking tot Gebruikers verwerken als een van de volgende situaties van toepassing is:

 • Gebruikers hebben toestemming gegeven voor een of meer specifieke doeleinden. Opmerking: onder sommige wetgeving kan het de Eigenaar worden toegestaan om Persoonsgegevens te verwerken totdat de Gebruiker bezwaar maakt tegen een dergelijke verwerking (“opt-out”), zonder dat hij hoeft te vertrouwen op toestemming of enige andere van de volgende rechtsgrondslagen. Dit is echter niet van toepassing wanneer de verwerking van Persoonsgegevens onderworpen is aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming;
 • het verstrekken van Gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met Gebruiker en/of voor eventuele precontractuele verplichtingen daarvan;
 • verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Eigenaar rust;
 • de verwerking verband houdt met een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of bij de uitoefening van het openbaar gezag van de Eigenaar;
 • verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de legitieme belangen die door de Eigenaar of door een derde partij worden nagestreefd.

In ieder geval zal de Eigenaar graag helpen om de specifieke rechtsgrondslag die van toepassing is op de verwerking te verduidelijken, en in het bijzonder of het verstrekken van Persoonsgegevens een wettelijke of contractuele vereiste is, of een vereiste die nodig is om een contract aan te gaan.

Plaats

De Gegevens worden verwerkt in de bedrijfskantoren van de Eigenaar en op alle andere plaatsen waar de bij de verwerking betrokken partijen zich bevinden.

Afhankelijk van de locatie van de Gebruiker, kunnen gegevensoverdrachten inhouden dat de Gegevens van de Gebruiker worden overgedragen naar een ander land dan het eigen land. Om meer te weten te komen over de plaats van verwerking van dergelijke overgedragen Gegevens, kunnen Gebruikers het gedeelte raadplegen met details over de verwerking van Persoonsgegevens.

Gebruikers hebben ook het recht om kennis te nemen van de rechtsgrond voor gegevensoverdracht naar een land buiten de Europese Unie of naar een internationale organisatie die onder internationaal publiekrecht valt of die is opgericht door twee of meer landen, zoals de VN, en over de genomen veiligheidsmaatregelen door de Eigenaar om hun Gegevens te beschermen.

Als een dergelijke overdracht plaatsvindt, kunnen gebruikers meer te weten komen door de relevante secties van dit document te raadplegen of door contact op te nemen met de eigenaar met behulp van de informatie in het contactgedeelte.

Retentietijd

Persoonsgegevens worden verwerkt en bewaard zolang als nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Daarom:

 • Persoonsgegevens die zijn verzameld voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van een contract tussen de Eigenaar en de Gebruiker, worden bewaard totdat een dergelijk contract volledig is uitgevoerd.
 • Persoonsgegevens die worden verzameld met het oog op de legitieme belangen van de Eigenaar, worden bewaard zolang als nodig is om aan dergelijke doeleinden te voldoen. Gebruikers kunnen specifieke informatie vinden over de legitieme belangen die door de Eigenaar worden nagestreefd in de relevante secties van dit document of door contact op te nemen met de Eigenaar.

Het kan de Eigenaar worden toegestaan om Persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren wanneer de Gebruiker toestemming heeft gegeven voor een dergelijke verwerking, zolang deze toestemming niet wordt ingetrokken. Bovendien kan de Eigenaar verplicht zijn om Persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een wettelijke verplichting of in opdracht van een autoriteit.

Zodra de bewaartermijn is verstreken, worden Persoonsgegevens verwijderd. Daarom kunnen het recht op inzage, het recht op wissen, het recht op rectificatie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet worden afgedwongen na het verstrijken van de bewaartermijn.

De doeleinden van verwerking

De Gegevens over de Gebruiker worden verzameld om de Eigenaar in staat te stellen zijn Dienst te verlenen, te voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen, te reageren op handhavingsverzoeken, zijn rechten en belangen (of die van zijn Gebruikers of derden) te beschermen, kwaadwillige of frauduleuze activiteiten op te sporen, evenals het volgende: Betalingen afhandelen, Verkeersoptimalisatie en -distributie, Analyse, Tagbeheer, Contact opnemen met de gebruiker, Registratie en authenticatie, Registratie en authenticatie rechtstreeks geleverd door deze website, Weergave van inhoud van externe platforms, Beheer van ondersteunings- en contactverzoeken, Informatieverzameling , Sociale functies, Hosting- en backend-infrastructuur, Remarketing en gedragstargeting, Adverteren en Contacten beheren en berichten verzenden.

Voor specifieke informatie over de Persoonsgegevens die voor elk doeleinde worden gebruikt, kan de Gebruiker de sectie “Gedetailleerde informatie over de verwerking van Persoonsgegevens” raadplegen.

Gedetailleerde informatie over de verwerking van Persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden en met behulp van de volgende diensten:

Adverteren

Met dit type service kunnen gebruikersgegevens worden gebruikt voor reclamecommunicatiedoeleinden. Deze communicatie wordt weergegeven in de vorm van banners en andere advertenties op deze Website, mogelijk op basis van de interesses van de Gebruiker.
Dit betekent niet dat alle Persoonsgegevens hiervoor worden gebruikt. Hieronder vindt u informatie en gebruiksvoorwaarden.
Sommige van de onderstaande diensten kunnen Trackers gebruiken om Gebruikers te identificeren of ze kunnen de gedragsmatige retargeting-techniek gebruiken, dwz het weergeven van advertenties die zijn afgestemd op de interesses en het gedrag van de Gebruiker, inclusief die welke buiten deze Website worden gedetecteerd. Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van de desbetreffende diensten.
Dergelijke diensten bieden meestal de mogelijkheid om u af te melden voor dergelijke tracking. Naast de opt-out-functie die wordt aangeboden door een van de onderstaande services, kunnen Gebruikers meer leren over hoe ze zich in het algemeen kunnen afmelden voor op interesses gebaseerde advertenties in het speciale gedeelte "Afmelden voor op interesses gebaseerde advertenties" in dit document .

Google Ad Manager

Google Ad Manager is een advertentieservice die wordt aangeboden door Google LLC of door Google Ireland Limited, afhankelijk van hoe de Eigenaar de gegevensverwerking beheert, waarmee de Eigenaar advertentiecampagnes kan uitvoeren in combinatie met externe advertentienetwerken die de Eigenaar, tenzij anders vermeld in deze document, heeft geen directe relatie met.
Om het gebruik van Gegevens door Google te begrijpen, raadpleegt u Het partnerbeleid van Google.
Deze dienst maakt gebruik van de “DoubleClick”-cookie, die het gebruik van deze website en het gebruikersgedrag met betrekking tot advertenties, aangeboden producten en diensten bijhoudt.  

Gebruikers kunnen besluiten om alle DoubleClick-cookies uit te schakelen door naar: Google-advertentie-instellingen.

Verwerkte persoonsgegevens: Tracker; Gebruiksgegevens.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid; Ierland – Privacybeleid.

Analytics

De diensten in deze sectie stellen de Eigenaar in staat om het webverkeer te volgen en te analyseren en kunnen worden gebruikt om het gedrag van de Gebruiker bij te houden.

Google Analytics (Google LLC)

Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google LLC (“Google”). Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van deze website te volgen en te onderzoeken, om rapporten over zijn activiteiten op te stellen en deze te delen met andere Google-diensten.
Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren.

Verwerkte persoonsgegevens: Tracker; Gebruiksgegevens.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid – Afmelden.

Conversies bijhouden van Facebook-advertenties (Facebook-pixel)

Conversies bijhouden van Facebook-advertenties (Facebook-pixel) is een analyseservice die wordt aangeboden door Meta Platforms, Inc. of door Meta Platforms Ireland Limited, afhankelijk van hoe de Eigenaar de Gegevensverwerking beheert, die gegevens van het Meta-advertentienetwerk koppelt aan acties die op deze Website worden uitgevoerd . De Facebook-pixel houdt conversies bij die kunnen worden toegeschreven aan advertenties op Facebook, Instagram en Audience Network.

Verwerkte persoonsgegevens: Tracker; Gebruiksgegevens.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid; Ierland – Privacybeleid.

Functies voor advertentierapportage van Google Analytics

Google Analytics op deze website heeft advertentierapportagefuncties geactiveerd, die aanvullende informatie verzamelen van de DoubleClick-cookie (webactiviteit) en van apparaatadvertentie-ID's (app-activiteit). Hiermee kan de Eigenaar specifieke gedrags- en interessegegevens (verkeersgegevens en interactiegegevens van gebruikersadvertenties) en, indien ingeschakeld, demografische gegevens (informatie over leeftijd en geslacht) analyseren.

Gebruikers kunnen zich afmelden voor het gebruik van cookies door Google door Google's te bezoeken Advertentie-instellingen.

Verwerkte persoonsgegevens: Tracker; unieke apparaat-ID's voor advertenties (bijvoorbeeld Google Advertiser ID of IDFA); verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de service.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid – Afmelden; Ierland – Privacybeleid – Afmelden.

Rapporten over demografische gegevens en interesses van Google Analytics

Demografische en interesserapporten van Google Analytics is een functie voor advertentierapportage van Google die demografische gegevens en interessegegevens beschikbaar stelt in Google Analytics voor deze website (demografie betekent gegevens over leeftijd en geslacht).

Gebruikers kunnen zich afmelden voor het gebruik van cookies door Google door Google's te bezoeken Advertentie-instellingen.

Verwerkte persoonsgegevens: Tracker; unieke apparaat-ID's voor advertenties (bijvoorbeeld Google Advertiser ID of IDFA).

Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid – Afmelden; Ierland – Privacybeleid – Afmelden.

Contact opnemen met de gebruiker

Contactformulier (deze website)

Door het contactformulier in te vullen met zijn gegevens, machtigt de gebruiker deze website om deze gegevens te gebruiken om te antwoorden op verzoeken om informatie, offertes of elk ander soort verzoek zoals aangegeven in de kop van het formulier.

Verwerkte persoonsgegevens: bedrijfsnaam; e-mailadres; Voornaam; achternaam; website.

Mailinglijst of nieuwsbrief (deze Website)

Door zich te registreren op de mailinglijst of voor de nieuwsbrief, wordt het e-mailadres van de Gebruiker toegevoegd aan de lijst met contactpersonen van degenen die e-mailberichten kunnen ontvangen met informatie van commerciële of promotionele aard met betrekking tot deze Website. Uw e-mailadres kan ook aan deze lijst worden toegevoegd als gevolg van het aanmelden op deze website of na het doen van een aankoop.

Verwerkte persoonsgegevens: e-mailadres; Voornaam; achternaam; Gebruiksgegevens; website.

Inhoud van externe platforms weergeven

Met dit type service kunt u inhoud die op externe platforms wordt gehost, rechtstreeks vanaf de pagina's van deze website bekijken en ermee communiceren.
Dit type service kan nog steeds webverkeersgegevens verzamelen voor de pagina's waarop de service is geïnstalleerd, zelfs als gebruikers deze niet gebruiken.

Gravatar (Automattic Inc.)

Gravatar is een beeldvisualisatieservice die wordt aangeboden door Automattic Inc. waarmee deze website dit soort inhoud op zijn pagina's kan opnemen.
Houd er rekening mee dat als Gravatar-afbeeldingen worden gebruikt voor commentaarformulieren, het e-mailadres van de commentator of delen ervan naar Gravatar kunnen worden gestuurd, zelfs als de commentator zich niet heeft aangemeld voor die service.

Verwerkte persoonsgegevens: e-mailadres; Gebruiksgegevens.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid.

YouTube-videowidget (Google LLC)

YouTube is een dienst voor het visualiseren van video-inhoud die wordt aangeboden door Google LLC en waarmee deze website dit soort inhoud op zijn pagina's kan opnemen.

Verwerkte persoonsgegevens: Tracker; Gebruiksgegevens.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid.

Betalingen afhandelen

Tenzij anders vermeld, verwerkt deze website alle betalingen via creditcard, bankoverschrijving of andere middelen via externe betalingsdienstaanbieders. In het algemeen en tenzij anders vermeld, wordt Gebruikers verzocht hun betalingsgegevens en persoonlijke informatie rechtstreeks aan dergelijke betalingsdienstaanbieders te verstrekken. Deze website is niet betrokken bij het verzamelen en verwerken van dergelijke informatie: in plaats daarvan ontvangt het alleen een melding van de relevante betalingsdienstaanbieder of de betaling met succes is voltooid.

Bright Market, LLC d/b/a FastSpring

FastSpring is een betalingsdienst die wordt aangeboden door Bright Market LLC, waarmee gebruikers online betalingen kunnen doen.

Verwerkte Persoonsgegevens: Verschillende soorten Gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de dienst.

Plaats van verwerking: zie het privacybeleid van FastSpring – Privacybeleid.

Categorie van verzamelde persoonsgegevens volgens CCPA: internetinformatie.

Hosting- en backend-infrastructuur

Dit type service heeft als doel het hosten van gegevens en bestanden waarmee deze website kan worden uitgevoerd en gedistribueerd, en om een kant-en-klare infrastructuur te bieden om specifieke functies of delen van deze website uit te voeren.

Sommige van de onderstaande services werken mogelijk via geografisch verspreide servers, waardoor het moeilijk is om de werkelijke locatie te bepalen waar de persoonlijke gegevens zijn opgeslagen.

Algolia (Algolia SAS)

Algolia is een hosting- en backend-service die wordt aangeboden door Algolia SAS.

Verwerkte Persoonsgegevens: verschillende soorten Gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de dienst.

Plaats van verwerking: Frankrijk – Privacybeleid.

Informatie verzameling

Hoe gaat de plug-in om met gegevens?

Als u op zoek bent naar het bijhouden van uw gebruik bij het gebruik van de plug-in, lees dan onze Gebruikstracking-pagina voor meer informatie.

Contacten beheren en berichten verzenden

Dit type service maakt het mogelijk om een database met e-mailcontacten, telefooncontacten of andere contactgegevens te beheren om met de Gebruiker te communiceren.
Deze diensten kunnen ook gegevens verzamelen over de datum en tijd waarop het bericht door de Gebruiker is bekeken, evenals wanneer de Gebruiker ermee heeft gecommuniceerd, bijvoorbeeld door op links in het bericht te klikken.

Campagnemonitor (Campaign Monitor Pty Ltd)

Campaign Monitor is een service voor het beheer van e-mailadressen en het verzenden van berichten die wordt aangeboden door Campaign Monitor Pty Ltd.

Verwerkte persoonsgegevens: e-mailadres; Voornaam; achternaam; Trackers; Gebruiksgegevens; gebruikersnaam.

Plaats van verwerking: Australië – Privacybeleid.

Ondersteuning en contactverzoeken beheren

Met dit type service kan deze website ondersteunings- en contactverzoeken beheren die zijn ontvangen via e-mail of op andere manieren, zoals het contactformulier.
De verwerkte Persoonsgegevens zijn afhankelijk van de informatie die door de Gebruiker in de berichten wordt verstrekt en de communicatiemiddelen (bijv. e-mailadres).

Help Scout (Help Scout Inc.)

Help Scout is een service voor het beheer van ondersteunings- en contactverzoeken die wordt aangeboden door Help Scout Inc. .

Verwerkte persoonsgegevens: gegevens die tijdens het gebruik van de dienst zijn verstrekt; Volger; verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de service.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid.

Registratie en authenticatie

Door zich te registreren of te authenticeren, stellen gebruikers deze website in staat om hen te identificeren en hen toegang te geven tot speciale diensten.
Afhankelijk van wat hieronder wordt beschreven, kunnen derde partijen registratie- en authenticatiediensten leveren. In dat geval zal deze Website toegang kunnen krijgen tot bepaalde Gegevens die door deze diensten van derden zijn opgeslagen voor registratie- of identificatiedoeleinden.
Sommige van de onderstaande diensten kunnen ook Persoonsgegevens verzamelen voor targeting- en profileringsdoeleinden; Raadpleeg de beschrijving van elke service voor meer informatie.

Facebook-authenticatie (Meta Platforms, Inc.)

Facebook-authenticatie is een registratie- en authenticatieservice die wordt aangeboden door Meta Platforms, Inc. en is verbonden met het sociale netwerk Facebook.

Verwerkte persoonsgegevens: Tracker; verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de service.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid.

Google OAuth (Google LLC)

Google OAuth is een registratie- en authenticatieservice die wordt aangeboden door Google LLC en is verbonden met het Google-netwerk.

Verwerkte Persoonsgegevens: verschillende soorten Gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de dienst.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid.

Eenmalige aanmelding voor WordPress.com (Automattic Inc.)

WordPress.com Single Sign On is een registratie- en authenticatieservice die wordt aangeboden door Automattic Inc. en is verbonden met het WordPress.com-netwerk.

Verwerkte persoonsgegevens: Tracker; verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de service.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid.

Facebook-authenticatie

Facebook Oauth is een registratie- en authenticatieservice die wordt aangeboden door Meta Platforms, Inc. of door Meta Platforms Ireland Limited, afhankelijk van hoe de Eigenaar de gegevensverwerking beheert, en is verbonden met het sociale netwerk Facebook.

Verwerkte persoonsgegevens: Tracker; verschillende soorten gegevens.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid; Ierland – Privacybeleid.

Registratie en authenticatie rechtstreeks door deze website geleverd

Door zich te registreren of te authenticeren, stellen gebruikers deze website in staat om hen te identificeren en hen toegang te geven tot speciale diensten. De Persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld en opgeslagen voor registratie- of identificatiedoeleinden. De verzamelde gegevens zijn alleen de gegevens die nodig zijn voor het leveren van de door de gebruikers gevraagde dienst.

Directe registratie (deze website)

De Gebruiker registreert zich door het registratieformulier in te vullen en de Persoonsgegevens rechtstreeks aan deze Website te verstrekken.

Verwerkte persoonsgegevens: e-mailadres; Voornaam; achternaam.

Remarketing en gedragstargeting

Met dit soort diensten kunnen deze Website en haar partners informatie verstrekken, optimaliseren en reclame aanbieden op basis van eerder gebruik van deze Website door de Gebruiker.
Deze activiteit wordt mogelijk gemaakt door gebruiksgegevens bij te houden en door Trackers te gebruiken om informatie te verzamelen die vervolgens wordt overgedragen aan de partners die de remarketing- en gedragsgerichte activiteit beheren.
Sommige services bieden een remarketingoptie op basis van e-mailadreslijsten.
Dergelijke diensten bieden meestal de mogelijkheid om u af te melden voor dergelijke tracking. Naast de opt-out-functie die wordt aangeboden door een van de onderstaande services, kunnen Gebruikers meer leren over hoe ze zich in het algemeen kunnen afmelden voor op interesses gebaseerde advertenties in het speciale gedeelte "Afmelden voor op interesses gebaseerde advertenties" in dit document .

Facebook aangepaste doelgroep

Facebook Custom Audience is een remarketing- en gedragsgerichte dienst die wordt aangeboden door Meta Platforms, Inc. of door Meta Platforms Ireland Limited, afhankelijk van hoe de Eigenaar de Gegevensverwerking beheert, die de activiteit van deze Website verbindt met het Facebook-advertentienetwerk.

Gebruikers kunnen zich afmelden voor Facebook's gebruik van Trackers voor advertentiepersonalisatie door deze te bezoeken opt-out pagina.

Verwerkte persoonsgegevens: e-mailadres; Volger.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid – Afmelden; Ierland – Privacybeleid – Afmelden.

Facebook-remarketing

Facebook Remarketing is een remarketing- en gedragsgerichte dienst die wordt aangeboden door Meta Platforms, Inc. of door Meta Platforms Ireland Limited, afhankelijk van hoe de Eigenaar de Gegevensverwerking beheert, die de activiteit van deze Website verbindt met het Facebook-advertentienetwerk.

Verwerkte persoonsgegevens: Tracker; Gebruiksgegevens.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid – Afmelden; Ierland – Privacybeleid – Afmelden.

Sociale functies

Openbaar profiel (deze website)

Gebruikers kunnen openbare profielen hebben die andere Gebruikers kunnen weergeven. Naast de verstrekte Persoonsgegevens kan dit profiel de interacties van Gebruikers met deze Website bevatten.

Verwerkte persoonsgegevens: voornaam; achternaam; gebruikersnaam.

Tagbeheer

Dit type service helpt de Eigenaar om de tags of scripts die nodig zijn op deze Website op een gecentraliseerde manier te beheren.
Dit heeft tot gevolg dat de gegevens van de gebruikers door deze services stromen, wat mogelijk kan resulteren in het bewaren van deze gegevens.

Google Tag Manager (Google LLC)

Google Tag Manager is een service voor tagbeheer die wordt aangeboden door Google LLC.

Verwerkte persoonsgegevens: Gebruiksgegevens.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid.

Verkeersoptimalisatie en -distributie

Met dit type service kan deze website hun inhoud verspreiden via servers in verschillende landen en hun prestaties optimaliseren.
Welke Persoonsgegevens worden verwerkt, is afhankelijk van de kenmerken en de wijze waarop deze diensten worden uitgevoerd. Hun functie is om de communicatie tussen deze website en de browser van de gebruiker te filteren.
Gezien de wijdverbreide verspreiding van dit systeem, is het moeilijk om de locaties te bepalen waarnaar de inhoud die persoonlijke informatie van de gebruiker kan bevatten, wordt overgebracht.

Cloudflare (Cloudflare Inc.)

Cloudflare is een verkeersoptimalisatie- en distributieservice die wordt aangeboden door Cloudflare Inc.
De manier waarop Cloudflare is geïntegreerd, betekent dat het al het verkeer via deze website filtert, dwz de communicatie tussen deze website en de browser van de gebruiker, terwijl het ook mogelijk maakt om analytische gegevens van deze website te verzamelen.

Verwerkte persoonsgegevens: Tracker; verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de service.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid.

Informatie over afmelden voor op interesses gebaseerde advertenties

Naast elke opt-out-functie die wordt geboden door een van de services die in dit document worden vermeld, kunnen gebruikers meer te weten komen over hoe ze zich in het algemeen kunnen afmelden voor op interesses gebaseerde advertenties in het speciale gedeelte van het Cookiebeleid.

Nadere informatie over de verwerking van Persoonsgegevens

Online goederen en diensten verkopen

De verzamelde Persoonsgegevens worden gebruikt om de Gebruiker diensten te verlenen of goederen te verkopen, inclusief betaling en eventuele levering.
De persoonlijke gegevens die worden verzameld om de betaling te voltooien, kunnen de creditcard, de bankrekening die wordt gebruikt voor de overschrijving of elk ander overwogen betaalmiddel omvatten. Het soort gegevens dat door deze website wordt verzameld, is afhankelijk van het gebruikte betalingssysteem.

De rechten van gebruikers

Gebruikers kunnen bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot hun Gegevens die door de Eigenaar worden verwerkt.

Gebruikers hebben in het bijzonder het recht om het volgende te doen:

 • Hun toestemming op elk moment intrekken. Gebruikers hebben het recht om hun toestemming in te trekken als ze eerder toestemming hebben gegeven voor de verwerking van hun Persoonsgegevens.
 • Bezwaar maken tegen de verwerking van hun gegevens. Gebruikers hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun gegevens als de verwerking wordt uitgevoerd op een andere rechtsgrond dan toestemming. Meer details vindt u in het speciale gedeelte hieronder.
 • Toegang tot hun gegevens. Gebruikers hebben het recht om te weten te komen of de gegevens door de eigenaar worden verwerkt, om openbaarmaking te verkrijgen over bepaalde aspecten van de verwerking en om een kopie te krijgen van de gegevens die worden verwerkt.
 • Controleer en zoek rectificatie. Gebruikers hebben het recht om de juistheid van hun Gegevens te verifiëren en te vragen om deze te actualiseren of corrigeren.
 • Beperk de verwerking van hun gegevens. Gebruikers hebben onder bepaalde omstandigheden het recht om de verwerking van hun Gegevens te beperken. In dit geval zal de Eigenaar zijn Gegevens voor geen enkel ander doel verwerken dan deze op te slaan.
 • Hun Persoonsgegevens laten verwijderen of anderszins laten verwijderen. Gebruikers hebben onder bepaalde omstandigheden het recht om het wissen van hun Gegevens van de Eigenaar te verkrijgen.
 • Hun Gegevens ontvangen en laten overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Gebruikers hebben het recht om hun Gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen en, indien technisch mogelijk, om deze ongehinderd naar een andere verwerkingsverantwoordelijke te laten verzenden. Deze bepaling is van toepassing op voorwaarde dat de Gegevens op geautomatiseerde wijze worden verwerkt en dat de verwerking is gebaseerd op de toestemming van de Gebruiker, op een contract waarvan de Gebruiker deel uitmaakt of op precontractuele verplichtingen daarvan.
 • Een klacht indienen. Gebruikers hebben het recht om een claim in te dienen bij hun bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

Details over het recht om bezwaar te maken tegen verwerking

Wanneer Persoonsgegevens worden verwerkt voor een openbaar belang, bij de uitoefening van een officiële autoriteit die aan de Eigenaar is verleend of voor de doeleinden van de legitieme belangen die door de Eigenaar worden nagestreefd, kunnen Gebruikers bezwaar maken tegen dergelijke verwerking door een grond op te geven die verband houdt met hun specifieke situatie om het bezwaar rechtvaardigen.

Gebruikers moeten echter weten dat als hun Persoonsgegevens worden verwerkt voor directmarketingdoeleinden, ze op elk moment bezwaar kunnen maken tegen die verwerking zonder enige rechtvaardiging te geven. Om te weten te komen of de Eigenaar Persoonsgegevens verwerkt voor directmarketingdoeleinden, kunnen Gebruikers de relevante secties van dit document raadplegen.

Hoe u deze rechten kunt uitoefenen?

Alle verzoeken om gebruiksrechten uit te oefenen kunnen aan de Eigenaar worden gericht via de contactgegevens in dit document. Deze verzoeken kunnen kosteloos worden uitgeoefend en zullen door de Eigenaar zo vroeg mogelijk en altijd binnen een maand worden behandeld.

Deze Website maakt gebruik van Trackers. Voor meer informatie kan de Gebruiker de Cookie beleid.

Aanvullende informatie over het verzamelen en verwerken van gegevens

Juridische actie

De persoonlijke gegevens van de gebruiker kunnen voor juridische doeleinden worden gebruikt door de eigenaar voor de rechtbank of in de stadia die leiden tot mogelijke juridische stappen die voortvloeien uit oneigenlijk gebruik van deze website of de gerelateerde services.
De Gebruiker verklaart ervan op de hoogte te zijn dat de Eigenaar op verzoek van overheidsinstanties mogelijk verplicht is om persoonsgegevens bekend te maken.

Aanvullende informatie over de persoonlijke gegevens van de gebruiker

Naast de informatie in dit privacybeleid, kan deze website de gebruiker op verzoek aanvullende en contextuele informatie verstrekken over bepaalde diensten of het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens.

Systeemlogboeken en onderhoud

Voor gebruiks- en onderhoudsdoeleinden kunnen deze website en alle diensten van derden bestanden verzamelen die de interactie met deze website registreren (systeemlogboeken) en voor dit doel andere persoonlijke gegevens (zoals het IP-adres) gebruiken.

Informatie die niet in dit beleid is opgenomen

Meer details over het verzamelen of verwerken van Persoonsgegevens kunnen te allen tijde bij de Eigenaar worden opgevraagd. Zie de contactgegevens aan het begin van dit document.

Hoe "Do Not Track"-verzoeken worden afgehandeld

Deze website ondersteunt geen "Do Not Track"-verzoeken.
Om te bepalen of een van de services van derden die het gebruikt de "Niet volgen"-verzoeken honoreert, leest u hun privacybeleid.

Wijzigingen in dit privacybeleid

De Eigenaar behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan dit privacybeleid aan te brengen door zijn Gebruikers hiervan op de hoogte te stellen op deze pagina en eventueel binnen deze Website en/of – voor zover technisch en juridisch haalbaar – door een kennisgeving te sturen naar Gebruikers via de contactgegevens die beschikbaar zijn voor de eigenaar. Het wordt ten zeerste aanbevolen om deze pagina regelmatig te controleren, verwijzend naar de datum van de laatste wijziging die onderaan wordt vermeld.

Indien de wijzigingen van invloed zijn op verwerkingsactiviteiten die worden uitgevoerd op basis van toestemming van de Gebruiker, zal de Eigenaar zo nodig nieuwe toestemming van de Gebruiker vragen.

Persoonsgegevens (of Gegevens)

Alle informatie die direct, indirect of in verband met andere informatie - inclusief een persoonlijk identificatienummer - de identificatie of identificeerbaarheid van een natuurlijke persoon mogelijk maakt.

Gebruiksgegevens

Informatie die automatisch wordt verzameld via deze website (of diensten van derden die op deze website worden gebruikt), waaronder: de IP-adressen of domeinnamen van de computers die worden gebruikt door de gebruikers die deze website gebruiken, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier), de tijdstip van het verzoek, de gebruikte methode om het verzoek naar de server te sturen, de grootte van het als antwoord ontvangen bestand, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (succesvol resultaat, fout, enz.), het land van herkomst, de functies van de browser en het besturingssysteem die door de Gebruiker worden gebruikt, de verschillende tijdsdetails per bezoek (bijv. de tijd besteed aan elke pagina binnen de Applicatie) en de details over het gevolgde pad binnen de Applicatie met speciale verwijzing naar de volgorde van bezochte pagina's en andere parameters over het besturingssysteem van het apparaat en/of de IT-omgeving van de Gebruiker.

Gebruiker

De persoon die deze Website gebruikt en die, tenzij anders aangegeven, samenvalt met de Betrokkene.

Betrokkene

De natuurlijke persoon op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben.

Gegevensverwerker (of gegevensbeheerder)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, instantie of andere instantie die Persoonsgegevens verwerkt namens de Verwerkingsverantwoordelijke, zoals beschreven in dit privacybeleid.

Gegevensbeheerder (of Eigenaar)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of andere instantie die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens vaststelt, met inbegrip van de veiligheidsmaatregelen met betrekking tot de werking en het gebruik van deze Website. Tenzij anders vermeld, is de gegevensbeheerder de eigenaar van deze website.

Deze website (of deze applicatie)

De wijze waarop de Persoonsgegevens van de Gebruiker worden verzameld en verwerkt.

Onderhoud

De service die door deze Website wordt geleverd zoals beschreven in de betreffende voorwaarden (indien beschikbaar) en op deze site/applicatie.

Europese Unie (of EU)

Tenzij anders aangegeven, omvatten alle verwijzingen in dit document naar de Europese Unie alle huidige lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.

Koekje

Cookies zijn Trackers die bestaan uit kleine gegevenssets die zijn opgeslagen in de browser van de Gebruiker.

Volger

Tracker verwijst naar elke technologie – bijv. Cookies, unieke identifiers, webbakens, ingebedde scripts, e-tags en vingerafdrukken – die het volgen van Gebruikers mogelijk maakt, bijvoorbeeld door toegang te krijgen tot of informatie op te slaan op het apparaat van de Gebruiker.

Legale informatie

Deze privacyverklaring is opgesteld op basis van bepalingen van meerdere wetgevingen, waaronder art. 13/14 van Verordening (EU) 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Dit privacybeleid heeft uitsluitend betrekking op deze website, tenzij anders vermeld in dit document.

Laatste update: 24 mei 2023

🇳🇱 Nederlands